Minőségi bútorok online

alakuló ülés összehívása

Intézzen el mindent online, otthona kényelmében

Válassza ki álmai bútorát otthona kényelmében.

Jobb lehetőségek a fizetési mód kiválasztására

Fizessen kényelmesen! Fizetési módként szükség szerint választhatja a készpénzes fizetést, a banki átutalást és a részletfizetést.

Színes választék

Több száz különféle összetételű és színű garnitúra, valamint különálló bútordarab közül választhat

megnevezése, székhelye, a képviselő-testület üléseinek összehívása, vezetése, a ... Az alakuló ülés meghívóját az ülést megelőzően 3 nappal kell kézbesíteni. 10. § (1) A Képviselő-testület szükség szerint, de évente legalább 6 ülést tart. Az ülések
Alakuló ülés alkalmából bemutatkozott, és bemutatta a bizottság tagjait. A bizottsági munka megkezdése előtt a Bizottság nevében elbúcsúzott egy ... bizottsági ülés összehívása törvény alapján kötelező, azt újból összehívja. 3. A Bizottság – az elnök
Az alakuló az ülés kezdete előtt egyetlen nappal, augusztus 9-én társult alapítóként Görögország és Törökország is belépett. Így az ET által megalkottatott és elfogadott logójának, illetve zászlajának 12 arany csillaga az alapítók első körét is jelké
Ezért kellett a rendkívüli ülés összehívása. Ha polgármester elfogadja javasolt határidőt, akkor talán még nem késtünk el. Ha nem akkor is össze kell hívnia a testületet 15 napon belül, csak lehet akkor már késő lesz.
2) Az alakuló ülésre (továbbiakban: ülés) vonatkozó szabályozások a) Az ülés összehívása és napirendjének összeállítása a leköszönő elnök kötelessége ( elérhetetlensége esetén a helyettesítési rend a mérvadó). b) Az ülés összehívása legkésőbb a rends
d) az alakuló ülés jegyz őkönyvét – legkés őbb az ülést követ ő öt nappal – a lehetséges fórumokon közzé tette. 2) Az alakuló ülésre (továbbiakban: ülés) vonatkozó szabályozások a) Az ülés összehívása és napirendjének összeállítása a leköszön ő elnök
Azülés összehívása és vezetése polgármester és az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve egyidejű tartós akadályoztatásuk esetén az Ügyrendi Bizottság Elnökének feladata. (2) A képviselő-testület alakuló ülés összehívására vonatko
Az alakuló ülés meghívóját és a javasolt napirendi pontokat – a Mötv. szabályainak megfelelően – a polgármester állítja össze. Az alakuló ülésre előterjesztett napirendi pontok esetében a - Mötv-ben meghatározott előterjesztések, határozati javaslato
Az alakuló ülés meghívóját és a javasolt napirendi pontokat a polgármester állítja össze az Mötv.-ben ... eltekintve az írásbeliségtől. Ez esetben az ülés összehívása történhet az értesítés napjára is, a sürgősség indokolásával. Az írásos előterjeszt
polgármester hívja össze és nyitja meg, majd felkéri a legidősebb képviselőt az ülés levezetésére. A polgármester eskütételéig az alakuló ülést a korelnök vezeti. (2) Az alakuló ülés első napirendi pontjaként a választási bizottság beszámol a polgárm